Molt Honorable, per B. P.

12.09.2014 10:30

Molt Honorable

La confessió recent de l’ex-president Pujol ha provocat una consternació general en l’opinió pública. Indignació i decepció amarga per a molts catalans que havien posat aquest il·lustre personatge en un pedestal, que al final ha resultat injustificat. Realment no s’escapa ningú? Tothom qui entra en política acaba forçosament abusant de la seva posició?

La corrupció no és ni molt menys un fet recent ni tampoc circumscrit geogràficament, però malauradament sembla que la democràcia, en comptes d’aturar-la, ha permès en certes societats la seva multiplicació a totes les capes de les administracions públiques, convertint-se en un autèntic saqueig dels diners dels ciutadans.

Davant d’aquesta xacra reconeguda pel conjunt de la gent, com es pot actuar? Es pot obligar a una persona a ser virtuosa? O se la pot educar a ser-ho? L’ús de la dissuasió i la repressió, mitjançant l’aprovació de noves lleis per aconseguir més transparència en els comptes públics, facilitar els procediments judicials envers els delictes de corrupció, etc. són lloables, però d’un abast limitat, ja que el poder judicial qui exerceix el control, pot patir les mateixes febleses que els altres poders.

Per altra banda, portada a l’extrem, la repressió ens encaminaria cap a una restricció de la democràcia i una concentració del poder en mans d’una elit més reduïda, però no menys corrupta... i de molt mal record.

La segona opció, l’educació, òbviament és necessària perquè cap ésser humà neix virtuós. Tanmateix els fets demostren que no és suficient. La persona ha d’adquirir una convicció profunda de que el més beneficiós per a ella mateixa i per a la societat és la honestedat i l’empatia cap als altres. Aquest procés va més enllà de l’educació; es un compromís fruit d’una recerca personal, una elecció radical que no pot venir imposada des de fora. Jesucrist invitava a la gent a seguir-lo, però no obligava a ningú.

El Sr. Pujol hauria de confessar totes les accions il·legals que ell i la seva família han comès aprofitant la seva posició. I seria molt honorable que ho fes per convicció profunda.

B.P. Església Evangèlica de Sant Feliu de Guíxols

—————

Volver